Diagnose

Diagnostisch onderzoek wijst uit dat wordt voldaan aan de diagnostische criteria voor een autisme spectrum stoornis (ASS) bij een hoogintelligente man met persoonlijkheidsproblematiek. Door zijn hoge intelligentie (152) heeft hij lang compensatiegedrag in kunnen zetten om zich staande te houden, maar door toenemende levens- en ontwikkelingstaken is hij meer gaan stagneren.

Hij lijkt vanuit zijn hoge (verbale) intelligentie veelal goed te kunnen beredeneren hoe sociale situaties in elkaar steken, maar hij heeft weinig vermogen tot perspectief nemen en invoelen, probeert alles rationeel te verklaren, waarbij hij rigide en vasthoudend is aan eigen perspectief en denkbeelden. Zijn harde stem, intonatie en vasthoudendheid en onvermogen om adequaat in te schatten hoe dit op een ander over komt, zorgen voor flinke afstemmingsproblemen. Cliënt komt anders over op anderen dan zijn bedoeling is en voelt zich vaak onbegrepen en miskend.

Cliënt heeft een sterk rechtvaardigheidsgevoel; regels geven hem duidelijkheid en structuur en wanneer anderen zich niet aan de regels houden, kan cliënt op een dwangmatige manier zich verliezen in het behalen van zijn gelijk, waarbij het relationele aspect uit het oog verloren wordt. Mede vanuit zijn hoge intelligentie heeft cliënt een kritische instelling en vindt hij het moeilijk om zich te conformeren naar andermans denken. Zijn autisme versterkt het vasthouden aan zijn eigen gedachtespoor en het lastig vinden om daar van af te wijken.

7 juli 2019
Organisatieonderdeel GGZ Oost Brabant
Autisme Spectrum Stoornissen
Afdeling ASS Specialistisch

Weergaven: 105